Przejdź do treści strony

Zakończone projekty

Projekt „Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie jeleniogórskim” realizowany był w okresie od 1 grudnia 2009 roku do 30 listopada 2011 roku.

Adresatami projektu były:

 1. Osoby indywidualne zamieszkałe na terenie powiatu jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, bolesławieckiego i miasta Jeleniej Góry

2. Podmioty Ekonomii Społeczne działające na terenie objętym wsparciem, w tym: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. Instytucje rynku pracy, integracji i pomocy społecznej z powiatów objętych wsparciem.

 

W ramach projektu udzielono wsparcia dla 235 osób fizycznych, 194 osób reprezentujących podmioty ekonomii społecznej oraz 66 osób reprezentujących instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej. Wsparciem objęto 97 podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach projektu utworzony został:

Jeleniogórski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej OWES,

przemianowany obecnie na

Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej.

 

Projekt "Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie jeleniogórskim" był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” realizowany był w okresie od 1.10 2012 roku do 30.09.2014 roku.

Adresatami projektu były:

 1. Osoby indywidualne zamieszkałe na terenie powiatu jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, bolesławieckiego i miasta Jeleniej Góry

2. Podmioty Ekonomii Społeczne działające na terenie objętym wsparciem, w tym: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. Instytucje rynku pracy, integracji i pomocy społecznej z powiatów objętych wsparciem.