Przejdź do treści strony

Oferta odpłatna dla PES i PUP

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z ODPŁATNEJ OFERTY OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W JELENIEJ GÓRZE

1.Audyt organizacji

Audyt dokumentów skierowany jest do organizacji pozarządowych korzystających z dotacji oraz realizujących projekty finansowane z różnych źródeł, m.in. ze środków Unii Europejskiej. Dotyczy przede wszystkim obszarów finansowych, kadrowych, zasady konkurencyjności, zarządzanie płynnością finansową organizacji, poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych. Członkowie naszego zespołu mają wieloletnie doświadczenie w obszarach, w których proponujemy Państwu następujące wsparcie:

 • Weryfikacja dokumentów księgowych oraz poprawność sporządzanych raportów, wniosków o płatność w projektach;
 • Weryfikacja prawidłowości rozliczeń finansowych projektów pochodzących z różnych dotacji;
 • Weryfikacja dokumentacji kadrowo-płacowej;
 • Poprawność rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi;
 • Poprawność stosowania zasady konkurencyjności oraz efektywnego zarzadzania finansami;
 • Zarządzanie płynnością finansową organizacji;
 • Weryfikacja poprawności opisów dokumentów finansowych oraz sposób ich księgowania;
 • Weryfikacja polityki rachunkowości, planu kont organizacji;
 • Weryfikacja poprawności kwalifikowania kosztów w ramach działalności statutowej; działalności odpłatnej i gospodarczej.

Po zakończeniu audytu każda organizacja otrzyma raport z wyszczególnionymi  nieprawidłowościami oraz z krótkim opisem zaleceń do wdrożenia. Na bieżąco  wyjaśniamy ewentualne wątpliwości i interpretujemy przepisy.

Nie stosujemy sztywnego cennika. Staramy się, aby na usługi stać było każdego.

Podstawowe czynniki wpływające na cenę audytu

 • liczba działań statutowych i realizowanych projektów dotacyjnych
 • liczba dokumentów księgowanych w ciągu miesiąca
 • ilość zatrudnianych pracowników

2. OFERTA USŁUG KSIĘGOWYCH I KADROWO -PŁACOWYCH SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Formy działania spółdzielni socjalnych wymuszają dostosowanie usług księgowych do specyficznych wymogów prawa, sposobów finansowania i zarządzania. Od tego, jakie są przyjęte zasady finansowe w danej organizacji czy instytucji, zależy ostateczny wynik finansowy, a więc wskaźnik jej działalności. Przejrzysty, konsekwentny i rzetelny sposób prowadzenia ksiąg finansowych jest jedną z najlepszych rekomendacji danego podmiotu.

Rachunkowość w  spółdzielniach socjalnych jest dziedziną zmienną i wymagającą stałego uzupełniania wiedzy. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych wymagają znajomości takich zagadnień jak odrębność rachunkowa realizowanych projektów i programów prowadzonej działalności gospodarczej.

Dlaczego my?

-          Członkowie naszego zespołu mają wieloletnie doświadczenie w księgowości i finansach stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych i w tym się specjalizujemy

-          Działamy na rzecz stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych, ciągle wzmacniając ich potencjał. Współpraca z nami to praca na rzecz rozwoju NGO i spółdzielni socjalnych.

-          Rozumiemy specyfikę działań organizacji i spółdzielni socjalnych i dlatego jesteśmy w stanie stworzyć ofertę dostosowaną do możliwości i potrzeb konkretnego podmiotu. Nie stosujemy sztywnego cennika. Staramy się, aby na usługi księgowe stać było każdego

-          Oferujemy współprace krótkoterminową i długoterminową: nie musisz wiązać się z nami na całe życie

Oferujemy kompleksowe usługi związane z prowadzona działalnością statutową nieodpłatną, odpłatna oraz działalnością gospodarczą dla stowarzyszeń, fundacji (również mających status OPP) i spółdzielni socjalnych, np.:

-          prowadzenie ksiąg rachunkowych

-          obsługę kadrowo-płacową

-          sporządzenie polityki rachunkowości i planu kont

-          sporządzanie sprawozdań finansowych wymaganych przez prawo (np. Bilansów, rachunku wyników)

-          inne

Tworząc ofertę bierzemy pod uwagę następujące czynniki:

 • miesięczna liczba dokumentów
 • liczba zatrudnianych pracowników
 • wymagana ilość raportów i zestawień (np. GUS, wnioski o kredyt, sprawozdania finansowe/merytoryczne)
 • źródła przychodów organizacji i spółdzielni

Powierz nam swoją księgowość i skup się na robieniu tego, co robisz najlepiej!

 

W ramach swojej działalności oferujemy również szkolenia połączone z wizytą studyjną dla Powiatowych Urzędów Pracy.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu: 75 6422000 lub jeleniagora@rcwip.pl