Przejdź do treści strony

Linki

Dobre praktyki ekonomii społecznej:

http://bankczasu.org/

http://www.inkubator.byczyna.pl/

http://www.fundacjabycrazem.pl/

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433243

Konkurs Przedsiębiorstwo Społeczne Roku: http://konkurs-es.pl/

Wioski tematyczne: www.wioskitematyczne.org.pl

 

Wiedza:

Portal ekonomiczny http://www.nbportal.pl/pl/np

www.bezrobocie.org

www.niepelnosprawni.pl

Portal organizacji pozarządowych: www.ngo.pl

Ogólnopolski portal dot. ES: www.ekonomiaspoelczna.pl

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZLSP www.spoldzielnie.org.pl

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych: http://ozrss.pl/

 Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego: http://www.ferk.pl/

Edukacja finansowa: http://www.edufin.org.pl/

 

Fundusze:

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej: http://www.tise.pl/

Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy www.fundusz.przedsiebiorczoscspoleczna.pl

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: www.pozytek.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl