Przejdź do treści strony

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu ...

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (źródło http://www.dfop.org.pl/x/605379)

W związku z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dn. 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276) dotyczącymi m.in. stworzenia i przyjęcia procedury wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego organizacji przekazujemy Państwu przykładową Instrukcję w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wraz z załącznikami do Instrukcji do wykorzystania w Państwa organizacjach. Dokument przygotowany został we współpracy z Magdaleną Wasylkowską – Michór radcą prawnym z Centrum Badań Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej.

Pozostałe obowiązki wynikające z ustawy:

  • dokonanie wyboru osoby/osób odpowiedzialnych w organizacji za przestrzeganie i stosowanie procedury bezpieczeństwa finansowego - o tym, jaka osoba zostanie wybrana decyduje najczęściej zarząd (także w formie uchwały), jest to bowiem związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego organizacji, co mieści się w zakresie kompetencji zarządu – zarządzanie majątkiem organizacji. Warto jednak sprawdzić w statucie, czy to na pewno decyzja zarządu i czy nie musi ona być potwierdzona przez inne władze organizacji;
  • uzyskanie certyfikatu przez wybraną przez organizację osobę/osoby. W tym celu konieczne jest przejście e-learningowego szkolenia, które udostępnione zostało przez GIIF na stronie: http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/;
  • rejestracja transakcji powyżej 15 tys. euro - w tym także transakcji powiązanych, to znaczy takich, których suma jest wyższa niż 15 tys. euro (np. dotacja w trzech transzach).

Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji odnośnie Ustawy i wynikających z niej obowiązków dla organizacji pozarządowych prosimy o kontakt z dyr. DFOP Marią Mika pod nr tel. 71 793 23 24 lub: maria.mika@dfop.org.pl

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Obowiązki instytucji obowiązanej wynikające z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4