Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie PEGAZ

Branże Działalność społeczna, Edukacja, szkolnictwo, warsztaty specjalistyczne, Szkolenia
NIP: 6112331107
REGON: 230880537
KRS: 0000072928
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Groszowa 7, 58-500 Jelenia Góra
Telefon stacjonarny: 75 752 32 30
E-mail: pegaz_ngo@o2.pl
WWW: pegaz-ngo.pl/

Informacje

Sowarzyszenie PEGAZ powstało ponad dziesięć lat temu. Działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, dąży do łagodzenia skutków bezrobocia, do aktywizacji zawodowej kobiet, młodzieży, bezrobotnych. Wspiera i upowszechnia ideę małej przedsiębiorczości. Pomaga mieszkańcom małych miast i wsi w trudnym procesie adaptacji do warunków społecznych i ekonomicznych, przyjętych po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Organizacja prowadzi działalność doradczą, przygotowuje i realizuje szkolenia, podróże studyjne i staże zawodowe w krajach UE. Organizuje także seminaria i konferencje tematyczne. Działa również na niwie aktywizacji lokalnych społeczności, organizuje i uczestniczy w regionalnych imprezach kulturalnych i rekreacyjnych, promocyjnych oraz handlowych. Współpracje z organizacjami o podobnym profilu, zarówno w kraju, jaki i za granicą. Zrealizowała samodzielnie i w partnerstwie szereg projektów, m.in. “Profesjonalny pszczelarz”, “Punkty informacji prawnej i obywatelskiej” oraz wiele innych.