Przejdź do treści strony

logo Stowarzyszenie Goduszyn

Branże Działalność społeczna, Edukacja, szkolnictwo, warsztaty specjalistyczne, Ekologia i ochrona środowiska, Sport
NIP: 6112698581
REGON: 021314328
KRS: 0000361309
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Goduszyńska 42, 58-500 Jelenia Góra
Telefon komórkowy: 502 622 249
E-mail: stowarzyszenie@goduszyn.pl
WWW: www.goduszyn.pl

Informacje

Celem Stowarzyszenia jest promocja, integracja, edukacja, oraz propagowanie działań na rzecz poprawy warunków bytowych i życiowych mieszkańców, oraz aktywna działalność w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju dzielnicy. Statutowa działalność stowarzyszenia jest finansowana ze składek członkowskich, oraz dotacji, darowizn i ofiarności publicznej. Swoje cele statutowe stowarzyszenie realizuje poprzez organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, konkursów dla mieszkańców, wrasztatów, współpracę z władzami Miasta Jelenia Góra, wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju kulturalnym i sportowym,  oraz współpracę z osobami fizycznymi i innymi organizacjami pożytku publicznego. W pierwszym roku działalności, stowarzyszenie największy nacisk położyło na integrację społeczną i uświadomienie że nawet małe społeczności mogą decydować o ich otoczeniu. Skuteczność działań jakie podjeto  uświadomiła mieszkańcom, że warto budować społeczeństwo obywatelskie, które nie tylko dba o swoje otoczenia, ale także rozwija własne umiejetności i skutecznie dąży do rozwoju własnego jak i dzielnicy.