Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie Euro-Partner

Branże Działalność społeczna, Ekologia i ochrona środowiska
REGON: 231166233
KRS: 0000153572
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Kwieciszowice 9, 59-630 Mirsk
Telefon stacjonarny: 75 783 92 97
E-mail: buksateodora@op.pl

Informacje

Celem stowarzyszenia jest wspieranie aktywności gospodarczej na terenach wiejskich oraz propagowanie ekologicznych metod produkcji rolniczej. Promowane są odnawialne źródła energii, elektrownie wiatrowe i wodne, biomasa inne sposoby ochrony środowiska naturalnego. Realizacja idei organizacji polega m.in. na korzystaniu z możliwości pozyskiwania funduszy europejskich na projekty związane ze statutem. Organizowane są szkolenia i kursy w wielu różnorodnych zagadnieniach: doskonalenie zawodowe, prowadzenie własnej działalności, agroturystyka, mała gastronomia, hotelarstwo, przewodnik turystyczny. Euro-Partner prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wspierania przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej. Zrealizowano szereg projektów, związanych m.in. z kształceniem ustawicznym, nauką zawodu w zakładach przetwórczych i metalowych w Holandii, a także program “Równać szanse” oraz “Minicentrum edukacji młodych ludzi ze wsi”. 

Oferta