Przejdź do treści strony

Rudawskie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej

Branże Działalność kulturalna, Działalność społeczna, Ochrona dziedzictwa kulturowego
NIP: 6112540408
REGON: 231220866
KRS: 0000206291
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Trzcińsko 79, 58-520 Trzcińsko
Telefon stacjonarny: 75 751 52 47

Informacje

Stowarzyszenie powstało pięć lat temu na fali optymizmu i dużego zaangażowania założycieli, choć pojawiły się trudności ze zdobyciem funduszy na funkcjonowanie. Celem organizacji jest propagowanie walorów turystycznych i krajobrazowych regionu, głównie poprzez zespół ludowy “Rudawianie”. Stowarzyszenie chciałoby dotrzeć do ludzi młodych, proponować im aktywne spędzanie wolnego czasu i podniesienie poziomu życia na wsi. Będzie można to osiągnąć rozwijając bazę sportową i utworzenie kół zainteresowań w klubie w Trzcińsku. Remont klubu jest w tej chwili priorytetem dla organizacji. Kolejne ważne zadanie, to promocja zespołu “Rudawianie”, który jest w tej chwili najbardziej rozpoznawalną grupą artystyczną na terenie gminy i powiatu.

Stowarzyszenie działa w partnerstwie ze świetlicą “Rudawy” oraz Stowarzyszeniem “Pegaz” w Jeleniej Górze, nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Oferta