Przejdź do treści strony

Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt im. św. Jadwigi Śląskiej

Branże Resocjalizacja
NIP: 6131390766
Forma prawna: Inne
Adres: Wrocławska 17, 59-800 Lubań
Telefon stacjonarny: 75 646 15 96
E-mail: ognisko_luban@interia.pl

Informacje

Placówka jest prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu. Jest to niepubliczna, katolicka instytucja o charakterze resocjalizacyjnym dla dziewcząt w wieku od 13 do 18 lat. Zapewnia wychowankom całodobową opiekę, zaspokaja podstawowe potrzeby. Dążenie twórców ogniska, to przygotowanie wychowanek do dorosłego odpowiedzialnego życia. W tym celu w placówce organizowane są zajęcia wychowawcze, korekcyjne i logopedyczne. Dziewczęta mają szansę na wyrównanie opóźnień w edukacji i rozwoju ogólnym. Starania wychowawców zmierzają do tego, aby wychowanki mogly powrócić do swojej biologicznej rodziny. Jeśli nie jest to możliwe, poszukuje się rodziny zastępczej. Ognisko działa w partnerstwie lokalnym na rzecz rozwoju miasta i powiatu lubańskiego, corocznie organizowane są festyny charytatywne z okazji Dnia Rodziny. Wychowanki odnoszą sukcesy artystyczne na przeglądach pieśni religijnych.