Przejdź do treści strony

logo Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Branże Działalność społeczna, Edukacja, szkolnictwo, warsztaty specjalistyczne, Lecznicza, Rehabilitacja
NIP: 6112447442
REGON: 231127859
KRS: 0000100516
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Osiedle Robotnicze 47a, 58-500 Jelenia Góra
Telefon stacjonarny: 75 752 42 54
E-mail: biuro@kson.pl
WWW: www.kson.pl

Informacje

Sejmik powstał dziesięć lat temu, jako związek stowarzyszeń środowiska inwalidzkiego. Organizacja zajmuje się wyrównywaniem szans osobom niepełnosprawnym, reprezentuje osoby niezrzeszone, dostarcza informacji. Wspiera osoby niepełnosprawne i organizacje pozarządowe w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej. Sejmik zajmuje się również pośrednictwem pracy oraz działalnością szkoleniową i interwencyjną, a także charytatywną. Prowadzona jest działalność odpłatna w zakresie organizacji kursów języka migowego oraz komputerowych. W planach jest również organizacja turnusów rehabilitacyjnych. Środki na działaność są pozyskiwane z włat beneficjentów, dotacji unijnych z projektów PFRON oraz EFS. Sejmik ma status organizacji pożytku publicznego, zrzeszony jest także w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Oferta