Przejdź do treści strony

logo Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. Ludomira Różyckiego

Branże Działalność społeczna, Edukacja, szkolnictwo, warsztaty specjalistyczne, Instytucje kulturalne
NIP: 6111705534
REGON: 000776114
KRS: 0000013289
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Staromiejska 3, 58-560 Jelenia Góra
Telefon stacjonarny: 075 75 513-08, 075 64-258-09
E-mail: somart-53@tlen.pl
WWW: www.ognisko-muzyczne.jgora.pl

Informacje

Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. Ludomira Różyckiego powstało 21 grudnia 1975r. na I Walnym Zebraniu Członków założycieli z inicjatywy i woli ówczesnych animatorów życia muzycznego, dla których edukacja poprzez muzykę stanowiła wspaniałą ideę, dającą szansę na wszechstronne wychowanie młodych wrażliwych na piękno ludzi. Towarzystwo Muzyczne przejęło opiekę merytoryczną i organizacyjną nad ogniskami muzycznymi na terenie ówczesnego województwa jeleniogórskiego, kontynuując znakomity dorobek Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego, które prowadziło 9 Społecznych Ognisk Muzycznych: w Bogatyni, Bolesławcu, Lubaniu, Kamiennej Górze, Kowarach, Karpaczu,Jeleniej Górze, Zgorzelcu, Szklarskiej Porębie.
Pracowite i efektywne lata działalności oraz skuteczne zabiegi Zarządu Towarzystwa Muzycznego spowodowały, iż na potrzeby edukacji muzycznej przekazano budynek po Banku Spółdzielczym przy ul. Staromiejskiej 3, w którym siedziba Towarzystwa Muzycznego mieści się do chwili obecnej.
Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne organizowało muzyczną edukację społeczeństwa poprzez różnorodne formy upowszechniania m. in.: koncerty, recitale, audycje muzyczne, prelekcje, odczyty, spotkania z kompozytorami. Towarzystwo Muzyczne było od roku 1976 do roku 1989, organizatorem festiwalu muzyki organowej w regionie jeleniogórskim.

Należy podkreślić, iż w ciągu tych 13 lat istnienia festiwalu ,poprzez „Dni Muzyki” przewinęła się plejada renomowanych zespołów oraz wybitnych solistów krajowych i zagranicznych , między innymi.: Polska Orkiestra Kameralna Jerzego Maksymiuka, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu pod dyrekcja Agnieszki Duczmal, „Cantores Minores Wratislavienses” pod dyrekcją Edmunda Kajdasza, soliści: Bernard Ładysz- bas , Andrzej Hiolski- baryton, skrzypkowie: Konstanty Andrzej Kulka, Wanda Wiłkomirska, pianiści: Marek Drewnowski, Maria Franz-Prade, Halina Czerny-Stefańska. Ciekawą formą muzyki popularyzowaną przez Towarzystwo Muzyczne były audycje muzyczne w przedszkolach w latach 1986- 1990, o charakterze koncertów kameralnych złożonych z utworów muzycznych oraz komentarza słownego.

Do innych ważniejszych imprez organizowanych przez Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne należą doroczne Przeglądy Pracy Uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych. Przeglądy mają za zadanie prezentowanie i promowanie młodych talentów muzycznych oraz podnoszenie poziomu nauczania . Występy publiczne rodzą wiarę we własne siły pomagają uzyskać odporność i stabilność emocjonalną.

Uczniowie z Ognisk Muzycznych brali udział w koncertach: Ogólnopolskim Przeglądzie Pracy Społecznych Ognisk Muzycznych w Kaliszu/1989r/ , Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym w Międzyrzeczu Wlkp. /1989r./, Konkursie Gitarowym w Strzelcach Krajeńskich w latach; / 1983r.,1984r.,1985r.,1986r. 1987r, 1988r, 1990r./, Ogólnopolskim Konkursie Młodych Pianistów w Sulechowie /1987r, 1988r./, Ogólnopolskim Konkursie Młodych Pianistów w Koszalinie /1987r./ , Ogólnopolskim Konkursie Keyboardowym w Częstochowie/2005r./ , II Rejonowym Konkursie Keyboardowym „ Mistrz Klawiatury” w Świdnicy / 2006 r./, IV Rejonowym Konkursie Keyboardowym” Mistrz Klawiatury” w Świdnicy /2008r./

W 1974r.został utworzony dziecięcy zespół skrzypcowy pod nazwą „Perpetuum” przez dyrektora Społecznego Ogniska Muzycznego w Kamiennej Górze, panią Kazimierę Ciosmak. Zespół „Perpetuum” miał zaszczyt wystąpić w Danii, Niemczech, Czechach i Francji. Zespół skrzypcowy z Kamiennej Góry, od 15 lat uczestniczy w koncercie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, koncertuje w Bazylice w Krzeszowie /2008r,2009r./, zespół brał udział w koncercie z udziałem Konstantego Andrzeja Kulki wraz z Waldemarem Malickim .Koncert odbył się w sali koncertowej Liceum Ogólnokształcącego Kamiennej Góry w 2002 r. W/w zespół wystąpił w sali Maksymiliana we Wrocławiu /2008r/, brał udział w I Przeglądzie Zespołów Katolickich w Krzeszowie/2009r./
Na przestrzeni 35 lat działalności Jeleniogórskiego Towarzystwa Muzycznego im. Ludomira Różyckiego organizowaliśmy seminaria metodyczne dla nauczycieli Ognisk Muzycznych, kursy dokształcające przy PSM I i II st. kursy pedagogiczne przy Centrum Doskonalenia Zawodowego. Wykształciliśmy setki melomanów, nauczycieli, działaczy kultury.

Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne patronuje sieci 5 społecznych ognisk muzycznych: Jelenia Góra – 2 ogniska muzyczne, Kamienna Góra, Karpacz, Lubań. JTM jest zarejestrowane w KRS od 2000 r. (nr 0000013289). Celem Towarzystwa Muzycznego jest nauczenie dzieci, młodzież , osoby dorosłe gry na instrumentach muzycznych , rozwijanie zdolności muzycznych , umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym oraz wypełnienie ich wolnego czasu w sposób twórczy i zorganizowany. Ta forma edukacji artystycznej jaką prowadzi Towarzystwo, znakomicie od lat wpisuje się w oczekiwany i postulowany system wychowania estetycznego.

Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne nie jest dotowane z budżetu państwa czy samorządu, działalność ta jest finansowana wyłącznie z czesnego.