Przejdź do treści strony

Centrum Wolontariatu

Branże Działalność społeczna, Wolontariat
REGON: 231189352
KRS: 000174589
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Warszawska 1/11, 59-900 Zgorzelec
Telefon komórkowy: 725 555 026
Telefon stacjonarny: 75 648 82 23
E-mail: wolontariat@zgorzelec.com
WWW: www.wolontariat.zgorzelec.com

Informacje

Podstawową formą działalności Centrum Wolontariatu jest prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy. W tym celu prowadzona jest baza wolontariuszy i placówek.

Gromadzone są również dane instytucji, placówek środowiskowych i opiekuńczych, organizacji pozarządowych i osób potrzebujących pomocy.

Z pozyskanych funduszy organizacja pokrywa koszty ubezpieczenia wolontariuszy na czas ich pracy. Prowadzi warsztaty i szkolenia. W celu promocji idei wolontariatu organizowane są spotkania z młodzieżą zgorzeleckich szkół. Przeprowadzona została akcja “Darmowe rozliczenia PIT-ów”, uruchomiono punkt konsultacyjny Biuro Porad Obywatelskich. Kolejna oferta to terapia zaburzeń mowy u dorosłych. Centrum Wolontariatu posiada status organizacji pożytku publicznego.

Oferta