Przejdź do treści strony

logo Bogatyńskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

Branże Działalność kulturalna, Działalność społeczna, Ochrona dziedzictwa kulturowego
NIP: 6151976363
REGON: 020632204
KRS: 0000291623
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Waryńskiego 17, 59-920 Bogatynia
Telefon stacjonarny: 75 733 12 02
E-mail: biuro@bsrr.eu
WWW: www.bsrr.eu

Informacje

Stowarzyszenie działa na rzecz promowania architektury przysłupowo-zrębowej jako unikatowego dziedzictwa kulturowego pogranicza śląsko-górnołużyckiego. W związku z tym podejmowane są inicjatywy na rzecz renowacji zachowanych obiektów architektury przysłupowo-zrębowej. Organizacja inicjuje działania w celu oczyszczenia koryta rzeki Miedzianki, a także odbudowy i przywrócenia dawnej świetności mostom na tej rzece. Formy działania: imprezy kulturalne i historyczne, konferencje tematyczne, szkolenia lokalnych liderów i animatorów życia społecznego. Nawiązana została współpraca z samorządami lokalnymi pogranicza Polski, Czech i Niemiec. Dla promowania celów stowarzyszenia organizowane są spotkania z przedstawicielami świata polityki, gospodarki, nauki i kultury.

Oferta